Adress: Svante Arrhenius väg (nr 16, 18, 20, 22). Vägbeskrivning: Arrheniuslaboratorierna ligger ca 5 minuters promenadväg från tunnelbana, buss och Roslagsbanan – Universitetet.

Historik

Arrheniuslaboratorierna
Arrheniuslaboratoriet (Hus A och C)

Den första byggnaden (Arrheniuslaboratoriet, Hus A och C) ritades av arkitekten Carl Nyrén (1917-2011) och invigdes 1973. Den byggdes för kemiinstitutionerna och räknas som ett av de mest konsekventa och arkitektoniskt lyckade exemplen inom stilen ”strukturalismen”. Enligt denna använde arkitekten en serie standardiserade, prefabricerade betongelement till pelare, balkar, bjälklagsplattor och trappor, där fasadelementen skulle garantera både flexibilitet, föränderlighet och obegränsad utbyggbarhet. På grund av kostnadsskäl tilläts inte armering i de yttre konsolerna och rent praktiskt betyder det att man idag inte kan bygga ut med samma flexibilitet. Pelarna med dess konsoler ger dock byggnaden en tydlig och stark karaktär, samt ledtrådar om en möjlig utbyggnad. Totalt består byggnaden av fyra relativt smala byggnadskroppar som fogats samman så att en långsträckt, helt omsluten gård i nord-sydlig riktning bildas. Exteriören består av obehandlade betongpelare med kraftigt utskjutande klackar bakom vilka släta betongbröstningar och låga fönsterband avtecknar sig. Vissa fasadpartier är, liksom takens väldiga ventilationshuvar, klädda med silverfärgad rostfri plåt. Några år efter Arrheniuslaboratoriets färdigställande kom ytterligare byggnader (Biologihuset) att byggas upp enligt samma system och plan vid sidan av och även själva Arrheniuslaboratoriet byggdes ut bakåt med Kemiska övningslaboratoriet.  

Vad finns här idag

Institutioner inom kemi och biologi.

Biologihuset, Svante Arrhenius Väg 18, 20, 22 

Byggnaden är ritad av Nyréns arkitektkontor genom arkitekten Bertil Brodin och invigd 1985. Den består av tre parallella, nord-sydligt orienterade huskroppar som bundits samman i de övre planen med glasade spänger. Den är också uppbyggd av långa prefabricerade system med en speciell utformning av fönstren. I söder öppnar sig byggnaden med generösa balkonger. Husets enda hörsal har brutits ut till en separat volym som klätts med grönmålad träpanel.

Biologihuset
Biologihuset (Hus E, F, G)
Arrheniuslaboratorierna. Foto: Eva Dalin
Biologihuset (Hus D)

 

Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius Väg 16

Kemiska övningslaboratoriet.
Kemiska övningslaboratoriet (Hus K)

Byggnaden är en förlängning av Arrheniuslaboratorierna, ritad av Nyréns arkitektkontor av arkitekten Thomas Rosén och invigd 1995. Den består av ett prefabricerat system där fasaderna bakom pelarstommen har fått en traditionell karaktär med infärgade bröstskivor och faluröda snickerier. 

 
 
 
 

Kul att veta

Byggnaderna har fått sitt namn efter kemisten Svante Arrhenius, som fick Nobelpriset i kemi 1903. Den första byggnaden har bland annat inspirerat regissören Mikael Håfström, som lät den utgöra företaget Angila Medicals anläggning i filmen ”Hassel - Botgörarna” från år 1991.