Framkomligheten kommer att påverkas men man kommer fortfarande att kunna gå runt Bloms hus. Cykelställ och sittbänkar som hamnar innanför staketet kommer att flyttas utanför.

Byggnaden uppfördes 1837-38 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom och var huvudbyggnad vid det experimentfält som Lantbruksakademin drev på den plats universitetet står idag.

Läs mer här om Bloms hus.