Historik

Bloms hus
Bloms hus

Blom hus är ritat av arkitekten Fredrik Blom (1781-1853), som räknas som Sveriges främste arkitekt under 1800-talets första tredjedel, och invigdes 1838. Huset byggdes för olika ändamål. På bottenvåningen fanns Lantbruksakademiens samlingar av åkerbruks- och hushållsredskap och dessutom en bostad till Experimentalfältets inspektor. På andra våningen fanns akademiens högtidssal, och i den luftiga takvåningen sorterades och torkades frö. I början av 1900-talet användes huset som lantbrukskemiskt laboratorium och 1909 överlät Lantbruksakademien huset till staten. 1927 förlängdes huskroppen med fyra fönsteraxlar åt öster. För att skapa bra balans kopierades alla detaljer som lister och liknande. För att inte förstöra husets proportioner flyttades huvudingången till den nya fasadens mitt, komplett med Karl XIV Johans monogram och de svarta griparna.

Vad som finns här idag

Universitetets ledning, samt Rektors kansli med tre sekretariat. 

Kul att veta

Här bevarades under en tid olika jordbruksredskap, frösamlingar och spannmål för undervisningsändamål.