Historik

Byggnaden för botanik inom Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Byggnaden för botanik inom Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Byggnaden är ritad av arkitekten Lars Myrenberg (1922-1974) för att inhysa Botaniska institutionen och invigdes 1964. Botaniska institutionen var en av de första institutionerna som flyttade till Frescatiområdet.

Vad som finns här idag

Här finns den Botaniska avdelningen inom Institutionen för ekologi, miljö och botanik, som bedriver en mångfacetterad botanisk undervisning och forskning inom växtekologi, växtfysiologi och växtsystematik.

Kul att veta

I byggnaden finns stora växthus och klimatkammare.