Historik

Edvard Andersons växthus
Edvard Andersons växthus

När grosshandlare Edvard Anderson (1865–1936) avled testamenterade han sin förmögenhet till Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien, där ett av villkoren var att stiftelsen skulle inrätta och driva en vinterträdgård. Växthuset beställdes av Kungliga Vetenskapsakademien och är ritat av arkitekten Per Rune Semrén (1928-). Det invigdes den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Vad som finns här idag

Växthuset rymmer en stor central hall där medelhavsområdets inhemska och odlade växter är planterade i landskap med klippor och terrasser. I hörnrummen finns växter från sydvästra Australien och Kapregionen i Sydafrika. Floran från Kaliforniens och Mexikos ökenområden visas i ett sandstenslandskap och det fjärde hörnrummet hyser en fuktig, grön skog av ormbunkar. I de två innersta avdelningarna presenteras samlingar av tropiska och subtropiska växter. Två varmare avdelningar rymmer delar av Stockholms universitets tropiska växtsamlingar.

Kul att veta

Växthuset tilldelades 1995 ”European Steel Design Award”.