Frescati Hagväg 8

Frescati Hagväg 8
Frescati Hagväg 8

Byggnaden är ritad av arkitekten Charles Lindholm (1870-1955) för att inrymma dåvarande Skogshögskolan som flyttade in här 1917.

Vad som finns här idag

Psykologiska institutionen har funnits här sedan 1982.

Kul att veta

I nr 8 D finns lokalen Lejonkulan med nya studie- och matplatser för studenter. Den ligger i huvudbyggnadens högra flygel och är uppkallad efter konstverket ”Det vegetariska lejonet” av konstnären Johan Svensson. Verket finns i entréhallen. Över huvudentrén till fastigheten hänger en björn huggen i granit.

Frescati Hagväg 9

Frescati Hagväg 9
Frescati Hagväg 9

Huset byggdes 1965 för Skogshögskolans räkning som en fytotron, dvs. en byggnad innehållande olika klimatkamrar avsedda för studier av växters reaktion på olika ljus-, temperatur- och fuktighetsförhållanden. 1982 övertogs fastigheten av Psykologiska institutionen och döptes om till Gösta Ekmans laboratorium för sensorisk forskning, efter professor Gösta Ekman som var verksam under åren 1952-1967. 

Vad som finns här idag

Psykologiska institutionen har funnits här sedan 1982 samt Specialpedagogiska institutionen sedan 2013 (9 B).

Kul att veta

Detta var Sveriges första fytotronanläggning.

Frescati Hagväg 10

Frescati Hagväg 10
Frescati Hagväg 10

Huset är ritat av arkitekten Gunnar Forszén (1908-1966) och byggdes i mitten av 1950-talet för att inrymma Skogshögskolans bibliotek. Lokalerna övertogs på 1980-talet av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 

Vad som finns här idag

Specialpedagogiska institutionen.

Kul att veta

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, var ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik och ett nationellt ansvarsbibliotek inom dessa områden, med ursprung i Pedagogiska biblioteket som startade 1885. Här fanns bland annat en samling av skolböcker från 1700-talet och framåt.

Frescati Hagväg 12

Frescati Hagväg 12
Frescati Hagväg 12

Huset byggdes som elevhem för Skogshögskolans studenter, är ritat av arkitekten Cyrillus Johansson (1884-1959) och invigdes 1951. 

Vad som finns här idag

Psykologiska institutionen har funnits här sedan 1982.

Kul att veta

Studentkåren sålde detta hus och för dessa pengar byggde man kårhuset i Umeå, där nu Skogshögskolan finns.

Frescati Hagväg 14

Frescati Hagväg 14
Frescati Hagväg 14

Huset byggdes vid mitten av 1940-talet och har varit både bibliotek och arkiv för uppsatser från Psykologiska institutionen från 1950-talet och framåt. 

Vad som finns här idag

Psykologiska institutionen har funnits här sedan 1982.

Frescati Hagväg 16

Frescati Hagväg 16
Frescati Hagväg 16

Huset ritades vid mitten av 1950-talet av Gunnar Forszén (1908-1966) och Artur von Schmalensee (1900-1972) och byggdes för Statens skogsförsöksanstalt/ Skogsforskningsinstitutet. 

Vad som finns här idag

Stressforskningsinstitutet (16 A) och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (16 B).

Frescati Hagväg 20

Frescati Hagväg 20
Frescati Hagväg 20

Denna filialbyggnad byggdes för att inrymma Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och invigdes 2012. 

Vad som finns här idag

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

 

 

Frescati Hagväg 22-24

Frescati Hagväg 22-24
Frescati Hagväg 22-24

Byggnaden är ritad av arkitekten Charles Lindholm (1870-1955) år 1917 då Skogsforskningsinstitutets laboratorium flyttade in. 

Vad som finns här idag

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.