Historik

Frescatibackehusen
Frescatibackehusen

Frescatibackehusen byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund (1885-1940) och Joel Lundeqvist (1894-1947), som fullföljde Asplunds idéer.

 

Nr 19 - "Stallet"

Frescati backe 19
Frescati backe 19

Byggnaden inrymde från början ett stall med 60 spiltor. Dessa fanns kvar fram till 1970-talet då Naturhistoriska riksmuseet övertog byggnaden som magasinsförråd till sina samlingar av djurskelett, bland annat ett stort valskelett.

 

Vad som finns här idag

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD, med undervisningslokaler för lärarutbildningens estetiska verksamhet.

Kul att veta

Till detta stall kom arméns gamla hästar när de inte längre kunde användas i deras verksamhet. Här kom de att fullgöra en annan uppgift, genom att med blod förse Sverige med difteriserum.

Nr 21

Frescatibacke 21
Frescati backe 21

Huset byggdes för Statens Veterinärmedicinska anstalt, där man bland annat hade ett laboratorium för husdjur. Det består av en tre våningar hög del, bruten i vinkel och med båda ändarna förenade med gamla djurstallar.

Vad som finns här idag

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen flyttade in i lokalerna sommaren 2019.