Historik

Frescatihallen
Frescatihallen

Frescatihallen hette från början Aktiverum, ritades av arkitekten Ralph Erskine (1914-2005) och invigdes 1983.

Hallen bärs upp av ett antal bågformade limträbjälkar. Gavlarna är klädda med träpanel och för att uppnå en rikare effekt har de monterats sektionsvis i olika riktningar. Det välvda taket är täckt med plåt i olika färger som lagts i geometriska mönster. Vid gavlarna kröns taket av ett slags ”solfångare”, eller reflektorer som genom fönster för ner dagsljus i byggnaden, och som fått en form som associerar till höjda, lätt kapade händer.

Vad som finns här idag

Idrottshallen ägs av Stiftelsen Aktiverum. Där bedriver Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) idrottsaktiviteter. Här finns också en restaurang/café.

Kul att veta

På taket finns sedan några år tillbaka även solpaneler, inte bara dem som Erskine ”tänkte” som solfångare, för att kunna producera egen el till idrottshallen.