Historik

Frescativägen 54
Frescativägen 54

Byggnaden är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist (1895-1977), som också gjort Tranebergsbron (1933), Kårhuset (för Stockholms högskola 1935), Skatteskrapan (1955) och Dagens Nyheters hus (1964). Det som är typiskt för Hedqvists arkitektur är hans rätvinklighet och förkärlek för kvadratiska proportioner i fasad- och fönsteruppdelningar. Den röda tegelbyggnaden är ett exempel på Hedqvists sätt att arbeta med tegel. Hans arkitektur utmärks annars av dels en rationell funktionalism med putsade fasader, dels en internationell modernism med stora inslag av betong och glas. Hans byggnader präglas generellt av en tvärvinklig och geometrisk indelning av murar och fönster.

Denna byggnad utformades som två kopplade byggnadskroppar med åtskilda funktioner, en laborativ del i fem våningar och en sex våningar hög kontorsdel. Byggnaden har två entréer, en huvudentré i norr och en från söder som ansluter till promenadvägen genom Djurgårdsbacken. Byggnaden uppfördes ursprungligen som kemiskt övningslaboratorium.

Vad som finns här idag

År 2009 flyttade Pedagogiska institutionen (nuvarande Institutionen för pedagogik och didaktik) in.

Kul att veta

I maj 1961 togs det första spadtaget till huset, som blev Stockholms universitets första institutionsbyggnader på Frescatiområdet. Invigningen förättades av Gustav VI Adolf den 9 september 1963.