Historik

Gamla orangeriet
Gamla orangeriet

Gamla orangeriet byggdes 1926 och är ritat av arkitekten Erik Fant (1889-1954), som också var arkitekt för Bergianska stiftelsens huvudbyggnad. Orangeriet innehöll från början tropiska växter vilka senares flyttades till Edvard Andersons växthus.

Vad som finns här idag

Utställningslokaler för Bergianska trädgården samt restaurang/café.

Kul att veta

Utanför byggnaden finns ett köksväxtland med alla våra kända köksväxter men också äldre mindre kända sorter. Här finns även växter från andra delar av världen, däribland Asien som har en egen avdelning. Här finns också en örtagård. Växterna i de olika landen har valts ut med tanke på trädgårdens grundare Peter Jonas Bergius och hans bok ”Materia medica” från 1778 (en slags 1700-talets FASS) som presenterade då kända läkeväxter med deras egenskaper och användningsområden.