Historik

Geovetenskapens hus
Geovetenskapens hus

Geovetenskapens hus, som totalt omfattar 25 500 kvadratmeter, är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt efter planutredningar och programskisser av Anders Pyk och Dag Cavallius. Det invigdes 1997. Byggnaden består av en platsgjuten betongstomme med bärande stålpelare. Totalt består byggnaden av fem huskroppar och tre lameller (innehållande arbetsrum och laboratorielokaler) med fasader av betong, zinkplåt och grönmålat trä, samt två solfjädersformade volymer (med hörsalar, mindre lärosalar och uppehållsrum) som är klädda med grönmålad, liggande panel med utskjutande lister.

Vad som finns här idag

Institutionen för naturgeografi, Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) och Kulturgeografiska institutionen.

Kul att veta

De tre arkitekterna Snorre Lindquist, Anders Pyk och Dag Cavallius tilldelades Betongelementföreningens arkitekturpris 1998 för sitt arbete med Geovetenskapens hus.