Historik

Gréens villa
Gréens villa

Gréens villa är byggd på 1880-talet och ritad av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919). Den har fått sitt namn efter rektor Gréen vid Kungliga Lantbruksakademiens trädgårdsskola som bodde här. Idag kallas den vanligtvis för ”Gröna villan” efter dess färg. Utanför huset fanns fram till 1960-talet en stor trädgård. Idag finns bara två stora ornäsbjörkar kvar på husets framsida och ett antal barrväxter, bland annat en hemlock, på baksidan. Rektor Gréen var känd för att ha introducerat och spridit kännedom om hur man konserverade frukt och grönsaker i glasburkar.

Gréens villa  idag

Kårlokal för Naturvetenskapliga föreningen.

Kul att veta

Det speciella med de två ornäsbjörkarna som finns framför huset är att de är ”äkta” ornäsbjörkar, ympade med material från den berömda ornäsbjörken som växte vid Ornässtugan nära Borlänge. Troligen planterades de här för drygt 100 år sedan. Så gott som all den björk som saluförs som ”ornäsbjörk” idag är oäkta då de kommer från andra moderträd.