Historik

Gula villan
Gula villan

Gula villan ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919) och byggdes 1883 som bostad för intendenten Abraham Forssell vid Kungliga Lantbruksakademien. Efter honom bodde här botanisten Jakob Eriksson som använde huset som laboratorium. Eriksson utforskade tillsammans med sin assistent Ernst Henning växternas sjukdomar och nådde stor internationell berömmelse. Hemma hos familjen Eriksson hölls legendariska fester, med bland andra Svante Arrhenius som gäst. I början på 1900-talet omstrukturerades Experimentalfältet och efter det att Eriksson gått i pension bodde här olika forskare, bland andra Olof Arrhenius. Från 1930-talet fram till 1960-talet bodde Lantbruksakademiens sekreterare i villan och mellan åren 1988 och 2005 delade Humanistiska föreningen och Naturvetenskapliga föreningen på huset.

Vad som finns här idag

Humanistiska fakulteten och Humanistiska föreningen använder huset som arbetsrum och möteslokal.

Kul att veta

När universitetet flyttade till Frescati på 1970-talet fick studentkåren hyra huset och byggde om det för dagisverksamhet, ”Knattekåren”.

Festivalen Pop Dakar startade en gång sina spelningar på husets veranda.