Historia

De flesta hus i Kräftriket är byggda under åren 1908-1912 för Veterinärhögskolans räkning, som behövde nya lokaler för utbildning och forskning, med undervisningslokaler, laboratorier och ett djursjukhus. Arkitekterna som anlitades för detta uppdrag var Ludwig Peterson (1853-1931) och Rudolf Enblom (1861-1945). Under 1940- och 50-talen uppfördes ytterligare lokaler för den expanderande Veterinärhögskolan.

Hus 2

Huset används idag av Stockholm Resilience Centre
Huset används idag av Stockholm Resilience Centre

 

Hus 3

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen
Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen

 

Hus 4

Huset används idag av Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Huset används idag av Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

 

Hus 5

Huset används idag av Matematiska institutionen
Huset används idag av Matematiska institutionen

 

Hus 6

Huset används idag av Matematiska institutionen
Huset används idag av Matematiska institutionen

 

Hus 7

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor (Score)
Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor (Score)

Hus 8

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen
Huset används idag av Fastighetsavdelningen, universitetsförvaltningen

 

Hus 10

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen
Huset används idag av Fastighetsavdelningen, universitetsförvaltningen

 

Hus 15

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen
Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen

Hus 24

Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen
Huset används idag av Företagsekonomiska institutionen