Historik

Kungliga Vetenskapsakademien
Kungliga Vetenskapsakademien

KVA grundades 1739 och är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Sedan 1901 har man som uppgift att utse Nobelpristagare i fysik, kemi, litteratur och sedan 1969 även pristagare för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Arbetet med att utse pristagarna leds av olika priskommittéer. I dessa sitter ofta professorer från Stockholms universitet med och arbetar fram förslag till Nobelpristagare, vilka föreläggs KVA för beslut.

Vad som finns här idag

Merparten av lokalerna används av Vetenskapsakademien.

Kul att veta

Fyra forskare som varit verksamma vid Stockholms högskola/Stockholms universitet har tagit emot Nobelpriset. I kemi: Svante Arrhenius (1903), Hans von Euler-Chelpin (1929), George de Hevesy (1943) samt Paul Crutzen (1995).
1974 tilldelades även Gunnar Myrdal Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.