Historik

Lantis
Lantis

Lantis är ritad av arkitekten Erik Josephson (1864-1929), som också har ritat Djurgårdsbron. Den byggdes för att hysa utspridda samlingar av modeller och redskap från både lantbruks- och fiskerinäringen. Museet var knutet till Kungliga Lantbruksakademien och invigdes 1907.

Vad som finns här idag

Sedan början av 1970-talet har huset fungerat som restaurang under namnet Lantis. Sedan 2008 finns en datasal för studenter på bottenvåningen.

Kul att veta

Huset hette från början Kungliga Lantbruksakademiens museum, idag kallat ”Lantis”.