Historik

Manne Siegbahnhusen
Manne Siegbahnhusen

Manne Siegbahnhusen ritades av arkitekten Gustav Holmdahl (1879-1958) och invigdes 1936. Samma år tilldelades Manne Siegbahn en professur i experimentell fysik, och Kungliga Vetenskapsakademien beslutade om att grunda ett institut med honom som föreståndare, Nobelinstitutet för Fysik. Institutet bytte senare namn till Forskningsinstitutet för Atomfysik och blev slutligen Manne Siegbahnlaboratoriet, en verksamhet inom Fysikum som bedrev forskning och utveckling inom acceleratorfysik. I byggnaden fanns tidigare en cyklotronanläggning.

Fakultetsklubben
Fakultetsklubben

Huset byggdes genom medel från Kungliga Vetenskapsakademien som privatbostad till Manne Siegbahn, och var också en del av Manne Siegbahninstitutet.

Vad som finns här idag

Nr 22 används idag främst av Fakultetsklubben Manne Siegbahn, som är öppen för alla anställda vid universitetet genom medlemskap. I övriga lokaler finns Institutionen för kultur och estetik.

Kul att veta

Manne Siegbahn fick Nobelpriset i fysik 1924 för sina röntgenspektroskopiska upptäckter och forskningar.