Historik

Naturens Hus
Naturens Hus

Naturens Hus byggdes på 1860-talet som sommarbostad och användes senare av trädgårdens kamrer.

Vad som finns här idag

Byggnaden används idag av Vetenskapens Hus som här bedriver natur- och miljöpedagogisk verksamhet. I det arbetet använder man Bergianska trädgården som kunskapskälla för skolklasser samt lärarfortbildning. Målet med verksamheten är att sprida kunskap och känsla för naturen, väcka intresse för naturvetenskap samt skapa engagemang för miljöfrågor. Bergianska trädgården ger möjlighet till att lära känna olika växter; om form och ekologi, om systematik och utbredning, till nytta och nöje. Naturens Hus har Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan som huvudmän.

Kul att veta

Tornet vid Naturens Hus (uppförd 1908) var ursprungligen ett utsiktstorn och förvaringsplats för, dåvarande ”Professor Bergianus”, Veit Wittrocks frö- och kottesamling.