Historik

Nobelhusen
Nobelhusen

Nobelhusen är ritade av arkitekten Rudolf Enblom (1861-1945), som också ritat vissa byggnader i Kräftriket, och invigdes 1909. Det ena huset uppfördes som bostad och det andra som laboratorium åt professor Svante Arrhenius och hans Nobelinstitutet för fysikalisk kemi.

Vad som finns här idag

Den östra byggnaden inrymmer restaurang och kårlokal för Samhällsvetenskapliga föreningen. Den västra disponeras av Stockholms Universitets Studentkår och används som administrationslokaler.

Kul att veta

Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903.