Historik

Nobelhusen
Nobelhusen

Nobelhusen invigdes 1909 och är ritade av arkitekten Rudolf Enblom (1861–1945) som också ritat vissa andra byggnader i Kräftriket. Det ena huset uppfördes som bostad och det andra som laboratorium åt professor Svante Arrhenius och hans Nobelinstitutet för fysikalisk kemi.

Nobelhusen – idag

Här finns idag Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Byggnaden inrymmer även restaurang och kårlokal för Samhällsvetenskapliga föreningen.

Kul att veta

Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903.