Historik

Skära villan
Skära villan

Skära villan är den äldsta byggnaden på de centrala delarna av Frescati, från omkring 1817. Den var från början en arbetar- och vaktmästarbostad för de som var anställda vid Kungliga Lantbruksakademien och var tänkt som en av två likadana flyglar till det då planerade, men ännu inte uppförda Bloms hus. Nuvarande snickeridekor tillkom på 1870-talet.

Vad som finns här idag

I huset sitter idag Accelerator och Fackförbundet ST. IT-avdelningen har även några mötesrum i huset.