Historik

Skogstorpet
Skogstorpet

Skogstorpet är byggt 1866 och användes fram till 1950-talet som lantarbetarbostad, bagarstuga och tvättstuga för dem som arbetade vid Kungliga Lantbruksakademien.

Vad som finns här idag

Huset disponeras idag av Statsvetenskapliga institutionen.