Historik

Småbrukarhemmet
Småbrukarhemmet

Huset byggdes 1906 som ett mönsterhus i syfte att stå som modell för egnahems-byggen i Sverige. Här ingick från början en ladugård, härbre och trädgård. Den fungerade också som bostad för Lantbruksakademiens museums föreståndare.

Vad som finns här idag

Fackföreningarna SACO-S och SULF har här sina mötesrum.

Kul att veta

Huset kallas även för Ideala torpet, eftersom det byggdes som en modell för hur egnahems-byggnader skulle kunna se ut. Egnahem är en benämning för en- eller tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda som rad- eller kedjehus, som bebos av dess ägare.