Historik

Studenthuset
Studenthuset

Visionen för Studenthuset var en mötesplats för studenter, från början planerad av Stockholms universitets studentkår. Studenthuset, som är ett miljöhus, ritades av Erséus arkitekter och är anpassat med tanke på funktionsvariationer.

Huset består av två delar, hus Alfa och hus Beta. Invigningen skedde i augusti 2013.

Kul att veta

Grupprummen i Studenthuset är döpta efter personer alternativt en fond som varit verksamma vid Stockholms universitet. Det finns en faktaruta om dem i respektive rum: Ruth Sävhagen, Sonja Kovalevsky, Eugen Warming, Karin Kock-Lindberg och Decemberfonden.

Vad som finns här

Allmänna ytor (samtliga på plan två)

  • Kafé (som drivs av Stockholms universitets studentkår)
  • Ekosalen och Galleriet. Här arrangerar bland annat Karriärservice samt Studie- och språkverkstaden seminarier och föreläsningar. I Ekosalen finns hörslinga.
  • Grupprum
  • Infocenter
  • Mikrovågsugnar
  • Resursrum
  • Studieplatser (både för grupparbeten och enskilda studier)
  • Vilrum och amningsrum

Studentservice

Stockholms universitets studentkår (på plan 1)