Historik

Sveavägen 160-162
Sveavägen 160-162

Byggnaden från 1936 ritades efter en tävling av arkitekterna Nils Ahrbom (1905-1997) och Helge Zimdahl (1903-2001) som ”Högre Allmänna Läroverket för flickor å Norrmalm”. Platsen valdes noga ut med tanke på närheten till Bellevueparken.

Läroverket var det första i Stockholm där flickor kunde ta studentexamen. Beslutet om att bygga särskilda läroverk för flickor kom från riksdagen och var en direkt följd av beslutet 1923 om att även kvinnor fick inneha högre statliga tjänster och att läroverket skulle utbilda dessa blivande tjänstemän.

Från och med 1960 tog man också in pojkar, och blev så småningom Sveaplans gymnasium där undervisning pågick fram till 1987. 1995 genomgick skolbyggnaden en omfattande ombyggnad och anpassades för Institutionen för socialt arbetes verksamhet. Byggnaden är ett vackert exempel på den tidiga funktionalismen, där grundtanken var enkla geometriska former, släta ljusa fasader och långa sammanhängande fönsterband utan spröjsar för maximalt ljusinsläpp.

Vad som finns här idag

Institutionen för socialt arbetet och Institutionen för folkhälsovetenskap.

Kul att veta

Byggnaden tillhör den tidiga funktionalismens främsta byggnadsverk i Sverige.