Historik

AlbaNova
AlbaNova

Byggnaden ritades av Henning Larsen (1925-) och invigdes av kung Carl XVI Gustaf 2001. Dess bågformade fasad är 200 meter lång och välver sig kring den runda entrébyggnaden (Rotundan), som innehåller bibliotek och hörsal, och kröns av en observatoriekupol. Fasaden präglas av ett fönsterband som spelar mot en varmt ljus putsad fasad. Husets kanske ståtligaste exempel på funktionalismens grundtanke, att formen följer funktionen, är de tre skulpturala ventilationsrören vid norra entrén. AlbaNova är Nordens största anläggning i sitt slag med en lokalyta på drygt 45 000 kvadratmeter. I en av de nyrenoverade sjukhusbyggnaderna ligger Vetenskapens hus, ett vetenskapslaboratorium för samverkan med grund- och gymnasieskolor.

Vad som finns här idag

Här bedrivs utbildning och forskning inom ämnena fysik, astronomi och bioteknik vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. En av huvudtankarna med denna byggnad har varit att de båda lärosätena ska lära av varandra och utveckla samarbetsprojekt. Även Karolinska Institutet samverkar numera här.

Kul att veta

År 2001 fick Henning Larsen ”Stockholmspriset” för att ha ritat den byggnad som bidragit mest till Stockholms förskönande detta år och bästa förnyelse av stadsmiljön.

I AlbaNovas kupol finns ett av Sveriges största optiska teleskop, med en spegeldiameter på en meter och en brännvidd på elva meter. Den väger totalt 2,3 ton.