Historik

Victoriahuset
Victoriahuset

Victoriahuset byggdes för att, liksom många andra trädgårdar vid början av 1900-talet, kunna odla och visa upp jättenäckrosen Victoria. Det invigdes 1900 och är i dag byggnadsminnesmärkt. Huset är ritat av Ivan Örtendahl (1870-1935) som var akademiörtagårdsträdgårdsmästare vid Uppsala universitet och verksam vid den Botaniska trädgården i Uppsala.

Vad som finns här idag

I Victoriahusets damm finns näckrosor från hela världen tillsammans med allehanda vattenväxter. I träden runt dessa slingrar sig klätterväxter, och så kallade epifyter (dvs växter som sitter på andra växter men ej är parasiter). I huset finns också flera tropiska nyttoväxter som sockerrör, ris och tropiska stärkelseväxter.

Kul att veta

Victorianäckrosen har en diameter på ca 2,6 meter och fäller ut sina blomblad först när mörkret faller.