Historik

Villa Bellona
Villa Bellona

Villa Bellona är en av sju så kallade ”professorsvillor” som byggdes omkring 1906 och tjänade som bostad för forskare vid Centralanstalten för försöksverksamhet inom jordbruket. De ritades av arkitekten Lars Johan Lehming (1871-1940) och alla andra utom denna revs i samband med Södra husets tillkomst.

Vad som finns här idag

SU Holding och Center för socialt entreprenörskap Stockholm.