Historik

Villa Bellona
Villa Bellona

Villa Bellona är en av sju så kallade ”professorsvillor” som byggdes omkring 1906 och tjänade som bostad för forskare vid Centralanstalten för försöksverksamhet inom jordbruket. De ritades av arkitekten Lars Johan Lehming (1871-1940) och alla andra utom denna revs i samband med Södra husets tillkomst.

Vad som finns här idag

Här finns SU Innovation som är SU:s samlade innovationssystem med Innovationskontoret, SU Inkubator och SU Holding. I huset finns även Drivhuset som arbetar på uppdrag av Innovationskontoret.