Byggnader

Byggnader inom Frescati

 • Allhuset, Stockholms universitet Allhuset Allhuset är ritat av arkitekt Ralph Erskine (1914-2005) och invigdes 1980.
 • Biologihuset (Hus E, F, G) Stockholms universitet. Arrheniuslaboratorierna Den första byggnaden ritades av Carl Nyrén och invigdes 1973. Biologihuset och Kemiska övningslaboratoriet ritades av Nyréns arkitektkontor och invigd 1985 respektive 1995.
 • Aula Magna vid Stockholms universitet Aula Magna Aula Magna är ritad av arkitekt Ralph Erskine tillsammans med Lars Wilson och invigdes 1997.
 • Bergianska stiftelsens huvudbyggnad i Bergianska trädgården Bergianska stiftelsens huvudbyggnad Huvudbyggnaden uppfördes 1936 efter ritningar av arkitekten Erik Fant.
 • Bloms hus vid Stockholms universitet Bloms hus Blom hus är ritat av arkitekten Fredrik Blom, som räknas som Sveriges främste arkitekt under 1800-talets första tredjedel, och invigdes 1838.
 • Botaniska institutionens byggnad vid Stockholms universitet Botaniska institutionens byggnad Byggnaden är ritad av arkitekten Lars Myrenberg för att inhysa Botaniska institutionen och invigdes 1964.
 • Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården Edvard Andersons växthus Växthuset beställdes av Kungliga Vetenskapsakademien och är ritat av arkitekten Per Rune Semrén. Invigningen skedde den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.
 • Frescati Hagväg 8, Stockholms universitet Frescati Hagväg Husen längs Frescati Hagväg är uppförda mellan 1917 och 2012. Bland arkitekterna finns Charles Lindholm, Cyrillus Johansson och Gunnar Forszén.
 • Frescatibackehusen vid Stockholms universitet Frescatibackehusen Frescatibackehusen byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt, efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund och Joel Lundeqvist.
 • Frescatihallen vid Stockholms universitet Frescatihallen Frescatihallen hette från början Aktiverum, ritades av arkitekten Ralph Erskine och invigdes 1983.
 • Frescativägen 54 vid Stockholms universitet Frescativägen 54 Byggnaden är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist. Invigningen förättades av Gustav VI Adolf den 9 september 1963.
 • Gamla orangeriet i Bergianska trädgården Gamla orangeriet Gamla orangeriet byggdes 1926 och är ritat av arkitekten Erik Fant.
 • Geovetenskapens hus vid Stockholms universitet Geovetenskapens hus Geovetenskapens hus är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt efter planutredningar och programskisser av Anders Pyk och Dag Cavallius.
 • Gréens villa vid Stockholms universitet Gréens villa Gréens villa är byggd på 1880-talet och ritad av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd.
 • Gula Villan, Stockholms universitet Gula villan Gula villan ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och byggdes 1883 som bostad för intendenten Abraham Forssell vid Kungliga Lantbruksakademien.
 • Hus 3 i Kräftriktet, vid Stockholms universitet Husen i Kräftriket De flesta hus i Kräftriket är byggda under åren 1908-1912 för Veterinärhögskolans räkning. Husen ritades av arkitekterna Ludwig Peterson och Rudolf Enblom. Under 1940- och 50-talen uppfördes ytterligare lokaler.
 • Juristernas Hus vid Stockholms universitet Juristernas Hus Juristernas Hus är ritat av arkitekten Ralph Erskine och invigdes 1991.
 • Kungliga vetenskapsakademien vid Frescati Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) Sedan 1915 finns Kungliga vetenskpsakademien i de nuvarande lokalerna i Frescati. Lokalerna är ritade av Axel Anderberg.
 • Lantis vid Stockholms universitet Lantis Lantis är ritad av arkitekten Erik Josephson och invigdes 1907.
 • Humanistvillan 2016 Manne Siegbahnhusen Manne Siegbahnhusen ritades av arkitekten Gustav Holmdahl och invigdes 1936.
 • Naturens Hus i Bergianska trädgården Naturens Hus Naturens Hus byggdes på 1860-talet som sommarbostad och användes senare av trädgårdens kamrer.
 • Nobelhusen vid Stockholms universitet Nobelhusen Nobelhusen är ritade av arkitekten Rudolf Enblom och invigdes 1909.
 • Skogstorpet vid Stockholms universitet Skogstorpet Skogstorpet är byggt 1866 och användes fram till 1950-talet som lantarbetarbostad, bagarstuga och tvättstuga för dem som arbetade vid Kungliga Lantbruksakademien.
 • Skära villan vid Stockholms universitet Skära villan Skära villan är den äldsta byggnaden på de centrala delarna av Frescati, från omkring 1817.
 • Småbrukarhemmet, Stockholms universitet Småbrukarhemmet Huset byggdes 1906 som ett mönsterhus i syfte att stå som modell för egnahemsbyggen i Sverige. Här ingick från början en ladugård, härbre och trädgård.
 • Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek (Frescatibiblioteket) Stockholms universitetsbiblioteks nuvarande huvudbyggnad ritades av Ralph Erskine och invigdes 1983.
 • Studenthuset sett söderifrån Foto: Eva Dalin Studenthuset Studenthuset, som är ett miljöhus, ritades av Erséus arkitekter och är anpassat med tanke på funktionsvariationer. Huset invigdes 2013.
 • Sveavägen 160-162, Sveaplan i Stockholm Sveavägen 160-162 Byggnaden från 1936 ritades efter en tävling av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl som ”Högre Allmänna Läroverket för flickor å Norrmalm”.
 • Södra huset ute. Foto: Eva Dalin Södra huset Södra huset ritades av arkitekten David Helldén efter en nordisk arkitekttävling och invigdes 1971.
 • Tunnelbaneuppgången vid Stockholms universitet Tunnelbaneuppgången - Universitetet Entrébyggnaden är ritad av David Helldén och invigdes 1975 som den 75:e tunnelbanestationen i Stockholm.
 • Alba Nova Universitetscentrum AlbaNova Byggnaden ritades av Henning Larsen och invigdes av kung Carl XVI Gustaf 2001.
 • Victoriahuset vid Bergianska trädgården Victoriahuset Victoriahuset byggdes för att kunna odla och visa upp jättenäckrosen Victoria. Huset är ritat av Ivan Örtendahl och invigdes 1900.
 • Villa Bellona vid Stockholms universitet Villa Bellona Villa Bellona ritades av arkitekten Lars Johan Lehming och är en av sju så kallade ”professorsvillor” som byggdes omkring 1906.
 • Wallenberglaboratoriet vid Stockholms universitet Wallenberglaboratoriet Wallenberglaboratoriet är ritat av arkitekten Lars Myrenberg och invigdes 1970.