Montage
Flygperspektiv över Albano från norr, med Roslagsbanan till vänster om området och Roslagvägen till höger. Till höger om vägen syns Kräftriket. Foto: Lennart Johansson. Montage: BSK Arkitekter och Christensen & CO.


Då medverkar ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus och Svenska Bostäders VD:ar  Kerstin Lindberg Göransson och Pelle Björklund, vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS) samt samt inbjudna gäster i en ceremoni. Alla tillsammans markerar de starten för byggarbetena genom att plantera en ek.

Den efterlängtade nya campusmiljön ska bestå av både universitetslokaler och bostäder för forskare och studenter. Albano kommer när det står klart att binda ihop universiteten såväl med varandra som med staden.

Alla som färdas längs Roslagsvägen märker även att något spännande nu händer i området genom de vepor som under oktober sätts upp runt byggarbetsplatsen. Första steget i förverkligandet består i att Värtabanan däckas över där den löper genom Albano.