Karta över Frescati
 
Historik

Vid 1800-talets början lanserade Abraham Niclas Edelcrantz tankar på ett experimentalfält där man kunde bedriva odlingsförsök och provning av nya växter och husdjursraser, växtförädling och laboratorieundersökningar. Kungliga Svenska Lantbruksakademien övertog 1816 egendomen Skeppsbroäng och byggde här en försöksanläggning och ett mönsterjordbruk. Ängsmark och skogsdungar röjdes för att ge plats åt det så kallade Experimentalfältet, där även ett antal villor uppfördes.

Lantbruksakademien och Experimentalfältet var föregångare till Sveriges lantbruksuniversitet och när Ulltuna lantbrukshögskola i Uppsala startade 1934 flyttades verksamheten successivt över dit. Jordbruksavdelningen var den sista att lämna Experimentalfältet 1949. Det dröjde dock ända till början av 1960-talet innan den trädgårdsskola som fanns här flyttade till Norrköping.

Området stod sedan i princip orört fram till slutet av 1960-talet då planerna började ta form på att flytta hit universitetet från Stockholms innerstad. Steg för steg revs den gamla bebyggelsen, samtidigt som andra delar lämnades orörda. Experimentalfältets huvudbyggnad, Bloms hus, utgör fortfarande områdets mittpunkt.

Kungliga Lantbruksakademiens trädgårdsskola

Vid Experimentalfältet fanns under mer än 100 år (1833-1963) en trädgårdsskola. Från 1860-talet blev den tvåårig, då man under vinterhalvåret hade teoretisk undervisning och under sommaren praktik. År 1900 fick den namnet Kungliga Lantbruksakademiens trädgårdsskola. Här fanns olika anläggningar som växthus, frukt- och grönsaksodlingar, odlingar för åker- och trädgårdsväxter samt medicinalväxter. Trädgårdsskolan bedrev också en plantskola som levererade växter till norra och mellersta Sverige. År 1963 flyttades utbildningen till Norrköping. Skolans sista rektor hette Sven Gréen.

Byggnader

Allhuset
Arrheniuslaboratorierna
Aula Magna
Bloms hus
Frescatihallen

Frescativägen 54
Geovetenskapens hus
Gréens villa
Gula villan
Juristernas Hus

Lantis
Manne Siegbahnhusen
Nobelhusen
Skogstorpet
Skära villan

Småbrukarhemmet
Stockholms universitetsbibliotek
Södra huset
Tunnelbaneuppgången - Universitetet
Villa Bellona