Ingången till garaget och energicentralen under P-huset.
Ingången till garaget och energicentralen under P-huset.
 

Inflyttningen pågår för fullt i tillbyggnaden av Arrheniuslaboratoriet, det så kallade NPQ-huset. I N-huset har redan Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB) flyttat in och i P-huset flyttar nu Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND), Östersjöcentrum, Fastighetsavdelningen och delar av EMB in. Snart tas även den nya föreläsningssalen (Q-huset) med plats för 100 åhörare i bruk.

Lagring av värme och kyla i marken

Till de nya byggnaderna, och resten av Arrheniuslaboratoriet, ska tillförseln av värme och kyla ske på ett mer miljövänligt sätt. I marken intill nybyggnationen har fastighetsägaren Akademiska Hus byggt en geoenergianläggning, ett så kallat marklager. Det består av 130 borrhål som är 230 meter djupa. I berget runt borrhålen lagras värmen från sommaren och kylan från vintern. På sommaren hämtas kyla från borrhålen för att kyla byggnaderna och på vintern plockas värmen upp för att värma dem. Under sommaren lagras även överskottsvärme från kylmaskiner vid Arrheniuslaboratoriet i berget för att kunna nyttjas vintertid för uppvärmning.

Omfattande energivinster

Marklagret ska kunna försörja hela Arrheniuskvarteret, som utgör en fjärdedel av universitetets lokalyta, med värme och kyla. (Riktigt kalla vinterdagar måste dock komplettering ske med fjärrvärme.) Den energi som utvinns ur marklagret med hjälp av värmepumpar ersätter drygt 5 000 MWh köpt fjärrvärme per år, vilket motsvarar värmebehovet för 250 villor. Utsläppen av klimatpåverkande koldioxid reduceras samtidigt med cirka 350 ton per år.

Invigning och rundvandring

Torsdag den 24 september ordnade Akademiska Hus invigning av marklagret och besökarna fick möjlighet att titta på mätbrunnar och energicentralen under byggnaden.

Susanne Malmgren, fastighetschef för Akademiska Hus i Frescati, talade om att marklagret går i linje med företagets hållbarhetsarbete och att det är viktigt att samarbeta med kunder inom frågor som rör deras hållbarhetsmål.

Cynthia de Wit, ordförande i universitetets miljöråd, talade om att universitetet, som är miljöcertifierat, arbetar med hållbarhetsfrågor inom utbildning och forskning. Hon betonade även att universitetet ser positivt på att Akademiska Hus arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor inom byggnation och nämnde Albano som nästa intressanta projekt att följa.

Se illustration nedan över hur marklagret fungerar.