En attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som kommer att binda ihop Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Området kommer att stärka Stockholm som studentstad. Redan 2020 flyttar de första verksamheterna in. Många förbättringar väntar medarbetare och studenter t.ex. moderna kontor, studie- och lärandemiljöer, vilket saknas i flera befintliga lokaler.

 

Bildspel med fotografier och illustrationer Albano (maj 2020).

 

Frågor/funderingar om Albano?

Kontakta gärna Fastighetsavdelningen, projektledningen för Albano.
E-post: info-albano@su.se

 

Översiktsbild Albano - verksamheternas placering
Albano skiss/översiktsbild - planerad verksamhetsstart. 

 

Akademiska Hus och Svenska Bostäder erbjuder en 3D-visualisering för att ge mer information och en bild av campus Albano. Kika in på campus Albano! >>

 

Information och senaste nytt från projektledningen

Fastighetsavdelningen, projektledningen för Albano, kallar regelbundet prefekter, vicerektorer och adminchefer till drop-in- och verksamhetsmöten för att ge presentationer samt hålla verksamheterna som berörs av flytten till Albano uppdaterad med den senaste informationen. Projektledningen ser gärna att minst en ansvarig person från varje verksamhet deltar vid drop-in-möten. Vid verksamhetsmöten finns det mer plats och då får gärna upp till 5 st. personer från varje verksamhet delta (prefekt/ansvarig för verksamheten avgör vem som bör delta). På verksamhetsmöten deltar även universitetsdirektören. Vidare skickas nyhetsbrev några gånger per år till prefekt/ansvarig vid verksamheterna – att förmedlas till berörda medarbetare. Informationsmaterial från möten samt nyhetsbrev läggs upp på denna sida.