Vid mötet gavs en generell presentation om Albano och information från de olika delprojekten:

  • Service och tjänster
  • Undervisningslokaler
  • Arkivering
  • Säkerhet
  • AV
  • Tillgänglighet och skyltning
  • Lokalutformning, gestaltning och zoner

Mötet avslutades med fika och möjlighet för deltagare att ställa frågor direkt till projektledning, delprojektledare och andra sakkunniga. I bifogade filer finns informationsmaterial från verksamhetsmötet 19 mars 2019. Den ena filen är med talarmanus och den andra utan.