Med anledning av att Stockholm Exergi byter fjärrvärmemätare kommer varmvattnet att vara avstängt i Frescati Norra den 7 juli från kl. 08:00–12:00 (se bild nedan vilka hus som berörs). Kallvatten fungerar som vanligt.

Akademiska Hus ansvarig drifttekniker kommer att sätta upp aviseringar och information finns även i appen - Mitt Campus

Frågor eller funderingar? 

Kontakta: Åke Annsberg, tel.nr: 070-671 76 09

 

kartbild Frescati Norra som markerar vilket område som berörs av varmvattenavstängning 20-07-07
Frescati Norra – område som berörs av varmvattenavstängning 2020-07-07.