Fastighetsavdelningen inför central tentamensadministration vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna, för samordning av de tentamenstillfällen som önskas och bokas i de av förvaltningen centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

Frågor/svar om projektet »

 

kalender, tangentbord och penna

 

Projektmål att senast den 31 augusti 2020 leverera:

  • central tentamensadministration för bokning av skriftliga och digitala tentamen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna 
  • tentamensadministrationen kommer att innefatta administration av studenternas anmälan, platsbokning samt organisation för rekrytering och utbildning av tentamensvärdar
  • projektet ska bidra till ett lokalprogram avseende tentamenslokaler för studenter med behov av särskilt stöd.