Bild över Albano byggarbetsplats.

Skyddsglasögon, varselväst, handskar, hjälm och skyddsskor. Det blir trängsel i entrén till en av Skanskas blå bodar vid Roslagsvägen när alla som ska med på den första rundvandringen i Albano ska byta om en eftermiddag i slutet av september. Tre visningspass är inbokade med medarbetare vid de institutioner som kommer att flytta hit de närmaste åren. Först ut är medarbetare från institutionerna för statistik, psykologi, folkhälsovetenskap och socialt arbete, som enligt planen kommer att flytta in i hus två och fyra under 2021.

Andreas Wihlborg håller med hjälp av en medarbetare upp några bilder över området.

– Vi står just nu i det som kommer att bli ett grönområde mellan husen, att vi finns i nationalstadsparken kommer att märkas då vi gestaltat husen och parken så att det ska passa in i helheten, säger Andreas Wihlborg från Akademiska Hus och håller med hjälp av en medarbetare upp några bilder över hur platsen kommer att se ut när den är klar. 

Nytt och fräscht

– Det är större än vad jag har föreställt mig, säger Michael Carlson, studierektor vid Statistiska institutionen som tror att det kommer att kännas väldigt nytt och fräscht att arbeta här även om det alltid finns orosmoment med en flytt.

– Vid Södra huset är vi närmare tunnelbanan, men samtidigt tror jag att det kommer att bli en helt annan arbetsmiljö här, med bättre tillgång till undervisningssalar och inte lika långa och mörka korridorer som vi har nu, säger han. 

Tunnelbanans röda linje går direkt under området, men det finns inga planer på en tunnelbanestation. 

– Däremot planeras för två busshållplatser och ett stort cykelgarage, säger Andreas Wihlborg.

Arkitekten visar bilder över interiör inredning.

I hus fyra möter ett stort, högt atrium kantat av lärosalar och med en trappa som leder uppåt. 

– Här kommer det att finnas ytor för avkoppling och reflektion, berättar Elin Persson från Link arkitektur som håller i inredningen.

– Den här platsen har husarkitekten valt att gestalta med en bergvägg som vi tar fasta på och skapar platser där man kan luta sig tillbaka, blicka upp mot ”bergväggen” och himlen.

Flexibla lärosalar

Jenny Eklund som är vikarierande administrativ chef vid Institutionen för folkhälsovetenskap ser fram emot att sitta tillsammans med andra verksamheter i huset.

– Det kan skapa bra underlag för samarbeten. Lärosalarna här verkar också mer moderna och flexibla än de vi har nu, det kommer att uppskattas både av studenter och lärare, säger hon.

Några våningar upp i huset finns en stor terrass med utsikt över området och Brunnsviken.

– Jag tycker att det är så fint och genomtänkt, jag blir rörd av alla detaljer, säger Torun Lindholm, professor vid Psykologiska institutionen.

– Vi har visserligen en underbar äldre miljö där vi sitter nu, på andra sidan Roslagsvägen, närmare vattnet, men de lokalerna är inte så funktionella. Vill vi gå och bada på sommaren kan vi ju bara gå över vägen, det är inte långt.

Rundvandringen är över. Deltagarna i nästa visning är redan på väg in i den blå boden för att ta över skyddskläderna.

Dags att fylla lokalerna

Vid Fastighetsavdelningen arbetar många personer i projektet. Från att ha handlat mycket om byggrelaterade frågor går arbetet nu mot det som är minst lika viktigt – att fylla lokalerna och de knappt 45 000 kvadratmeterna med inredning, utrustning och service.

– Det är roligt att nu äntligen kunna visa upp skalet till det som så småningom ska bli universitetets nya tillkommande område. Projektet har pågått under flera år, många personer är djupt involverade, både från kärnverksamheten och förvaltningen, och nu börjar allt detta fina arbete synas ordentligt, säger Lena Lundqvist, chef för Fastighetsavdelningen.

Institutioner som ska flytta till Albano

Mer information om Albano finns att läsa på: su.se/Fastighetsprojekt/Albano

 

Text: Annika Hallman, Foto: Jens Lasthein

Artikeln publicerad i Universitetsnytt nr 4, 2019, sid 20.