Projektet innebär iordningställande av fem olika platser (två formella och tre informella) för test av olika framtida lärandemiljöer. Lärandemiljöerna är inte tänkta att ersätta de klassiska lärosalarna inom universitetet, utan i framtiden vill vi erbjuda en variation av olika miljöer. Lärandemiljöerna kommer att implementeras och vara klara inför HT 2019 i några utvalda salar och ytor i Frescati Södra. Utvärdering av dessa platser kommer att ske efter ca 6 månader.

Frågor/svar om projektet » 

 

"En variation av nya lärandemiljöer tillsammans med klassiska lärosalar inom universitetet ska ge de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet.”
 

Formella lärandemiljöer

Läroplatser för schemalagd och lärarledd undervisning. Pedagogiska miljöer där lärare och studenter kan testa ny informations- och kommunikations-teknik (IKT) i undervisningen/forskningen på institutionen, dvs olika digitala verktyg för pedagogiskt/didaktiskt syfte. IKT är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Se nedan, skisser och inspirationsbilder för de formella miljöerna som kommer att iordningställas i Frescati södra i rum E225 (hus E, plan 2), samt i Stockholms universitetsbibliotek rum 458 a & b (hus D, plan 4).

 

 

Skiss och inspirationsbild ALC-salen.
Skiss och inspirationsbild ALC-salen.

 

Skiss och inspirationsbild FLEX-sal
Skiss- och inspirationsbild FLEX-sal.

 

Informella lärandemiljöer

Mötesplatser utanför lärosalarna där studenter vistas utan lärare. Det är viktiga sociala ytor som främjar lärande, men där studierna ej är lärarledda. Exempel på informella lärandemiljöer är korridorer, enskilda studieplatser, uppehållsytor, caféer och andra möblerade ytor där studenter spontant kan mötas för att samarbeta, diskutera och samtala. Informella miljöer är viktiga för lärande, socialisation och reflektion. Universitetet vill tillhandahålla attraktiva informella miljöer åt studenterna. Se nedan, skisser och inspirationsbilder för de informella miljöerna som kommer att iordningställas i hus C, plan 3 och 5.

 

 

Skiss och inspirationsbild, informell lärandemiljö C3
Skiss- och inspirationsbild, informell lärandemiljö C3.

 

Skiss och inspirationsbild, informell lärandemiljö C5
Skiss-  och inspirationsbild, informell lärandemiljö C5.

 

Projektfakta

  • Vad: 2 st formella och 3 st informella ytor iordningställs i Frescati Södra
  • Byggstart: juni 2019 (klart under ht. 2019)
  • Syfte: Testa och utvärdera olika framtida lärandemiljöer för aktivt lärande
  • Testperiod: augusti 2019 – januari 2020