Här listas frågor och svar om testytorna "framtidens lärandemiljöer" i Frescati södra.

 1. Ska alla lärosalar bli ALC- eller FLEX-salar framöver?

 2. Vad betyder ALC?

 3. Var byggs ALC-salen

 4. Hur många studenter rymmer salen?

 5. Hur kan man bekanta sig med tekniken som finns tillgänglig i ALC-salen?

 6. Vad innebär FLEX-sal?

 7. Var byggs FLEX-salen?

 8. Hur många studenter ryms i FLEX-salen?

 9. Kommer det att finnas mycket teknik i FLEX-salen?

 10. Var byggs de informella lärandemiljöerna?

 11. Vilken funktion har de informella lärandemiljöerna?

 12. Har de olika funktioner, de informella lärandemiljöerna?

 13. Finns det en förklaring till de olika zon/färgindelningarna?

 14. Kommer C-husets gröna färg att ersättas med olika färger?

 15. Kommer det att finnas utrymme för förvaring?

 16. Kommer golven att bytas ut?

 17. När kan lärandemiljöerna tas i bruk?

 18. Hur länge pågår testperioden/utvärderingen av platserna?

 19. Kommer ny teknik implementeras någon annanstans än i lärosalarna?

 

1. Ska alla lärosalar bli ALC- eller FLEX-salar framöver?

Nej - dessa lärandemiljöer ska inte ersätta de klassiska lärosalarna inom universitetet. Traditionella lärosalar ska vara kvar, men i framtiden vill vi ha en variation av olika lärandemiljöer. (Till sidans topp)

2. Vad betyder ALC?

ALC (Active Learning Classroom). En lärosal som erbjuder runda bord för samarbete och gemensamma skriv-ytor (och ofta bildskärmar) till varje bord. ALC-salarna har teknisk utrustning för att underlätta undervisning med problembaserat lärande, case-metodik eller andra kollaborativa undervisningsformer. De är tänkta för samarbete och interaktion i mindre grupper och varje grupp har tillgång till datorer och skärmar för eget arbete och för redovisning. (Till sidans topp)

3. Var byggs ALC-salen?

ALC-salen byggs i Frescati Södra, hus E, plan 2, rum E225. (Till sidans topp)

4. Hur många personer rymmer salen?

ALC-salen rymmer 25 personer. (Till sidans topp)

5. Hur kan man bekanta sig med tekniken som finns tillgänglig i ALC-salen?

Det kommer att erbjudas utbildningstillfällen för att bekanta sig med tekniken i ALC-salen. (Till sidans topp)

6. Vad innebär FLEX-sal?

Flex-salen är en lärosal som erbjuder flexibilitet vad gäller möblering/inredning. Allt kommer att vara monterat på hjul (bord, stolar och skrivtavlor). Detta för att möjliggöra justering av möbleringen efter önskemål/behov. Flex-salen har även en vikvägg för att vid behov kunna dela lärosalen. (Till sidans topp)

7. Var byggs FLEX-salen?

Flex-salen byggs i Frescati Södra, Stockholms universitetsbibliotek, hus D, plan 4, rum 458 a&b. (Till sidans topp)

8. Hur många personer ryms i FLEX-salen?

Flex-salen rymmer 31 personer. (Till sidans topp)

9. Kommer det att finnas mycket teknik i FLEX-salen?

Nej, Flex-salen kommer att bli low-tech med mycket skriv-ytor. (Till sidans topp)

10. Var byggs de informella lärandemiljöerna?

Platser (testytorna) för informellt lärande byggs i Frescati Södra, hus C, på plan 3 och plan 5. (Till sidans topp)

11. Vilken funktion har de informella lärandemiljöerna?

Avsikten med de informella ytorna är naturligtvis att studenterna ska vilja stanna kvar på universitetet efter föreläsningarna för att studera/socialisera. (Till sidans topp)

12. Har de olika funktioner, de informella lärandemiljöerna?

Ja, de delas upp i fyra zoner med färgindikationer för att förmedla vilket typ av område man befinner sig i: Social, Kreativ, Avkoppling & Reflektion samt Fokus. (Till sidans topp)

13. Finns det en förklaring till de olika zon/färgindelningarna?

Social (orange): Här kan man tillbringa tid och umgås med andra (café, lounge, kupé). Bekväma platser att sitta vid längre studiepass, plats att äta, plats för grupparbete i olika gruppstorlekar, vänt- och mingelyta.

Kreativ (rosa/röd): Här sker kreativt arbete med exempelvis skrivtavlor. Yta för aktivt sittande i korta studiepass. Vågad miljö som utstrålar kreativitet. Lite oväntade inslag av humoristiska detaljer i interiören och högt till tak.

Avkoppling & Reflektion (grön): Här ska man kunna ta det lugnt, vila och reflektera. Plats för återhämtning. Vardagsrumskänsla, med möjlighet att sträcka ut kroppen. Möblerna placeras på väl synlig plats, med möjlighet att se ut.

Fokus (blå): En semi-tyst zon där man ska kunna skärma av sig för att studera ostört, placeras på lugnare platser. (Till sidans topp)

14. Kommer C-husets gröna färg att ersättas med olika färger?

Nej C-husets gröna färg kommer att vara kvar. Däremot kommer visa ytor, som har förstärkts med den gröna färgen, i och med iordningställandet av testytorna att återställas till den ursprungliga vita färgen. (Till sidans topp)

15. Kommer det att finnas utrymme för förvaring?

Ja, 72 st studentskåp kommer att installeras, dessa kommer att kunna nyttjas under tidsbegränsning. Skåpen kommer att öppnas/låsas med SL-kort. (Till sidans topp)

16. Kommer golven att bytas ut?

Nej, Frescati Södra är ”blå klassad” av Stockholms stadsmuseum, ”Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Statliga byggnadsminnen. Kyrkobyggnader från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.  Vilket innebär att det finns begränsningar för vilka renoveringar som får göras, t.ex. får man inte göra några förändringar av golvet. (Till sidans topp)

17. När kan lärandemiljöerna tas i bruk?

Planen är att både de formella och informella lärandemiljöerna ska tas i bruk under HT19. (Till sidans topp)

18. Hur länge pågår testperioden/utvärderingen av platserna?

Framtidens lärandemiljöer är ett pilotprojekt som ska utvärderas efter sex månader. Förhoppningen är att kunna implementera dessa olika miljöer framförallt i Albano men även på andra områden vid Stockholms universitet. (Till sidans topp)

19. Kommer ny teknik implementeras någon annanstans än i lärosalarna?

Ja, i det s.k. ”stråket” i Hus C plan 3, kommer de befintliga anslagstavlorna att ersättas med digitala skärmar som kommer att administreras av studentkåren. (Till sidans topp)