Under våren har det byggts ett utegym på Frescati mellan Bloms paviljong och Frescati Backe. Utegymmet är en av flera åtgärder som planerats på Frescati för att förbättra utemiljön inom ramen för Vinnova-projektet Restorativa (avstressande) arbetsplatser. Det är ett sätt att skapa en samlingspunkt för studenter och medarbetare vid Stockholms universitet. Det är Akademiska Hus som byggt och förvaltar utegymmet och tanken är att alla som vistas i området får ta del av det och träna när de vill. 

Frescati utegym