Härmed meddelas ny inflyttningstid för verksamheterna som ska flytta in i Albano Hus 4. Detta med anledningen av pågående byggproduktion i området. För att verksamheterna ska slippa störningar, besvärlig tillgänglighet, tillfälliga lösningar både vad gäller undervisnings- och servicelokaler har universitetsledningen på rekommendation av projektledningen beslutat att senarelägga tillträde och därmed inflyttning.

Inflyttningen sker samtidigt för Hus 4 och 2

Inflyttningen sker gemensamt för hus 4 och 2 och under ett naturligt terminsavbrott (sommar) vilket varit ett önskemål från flera verksamheter. Detta beslut innebär att berörda verksamheter stannar i sina befintliga lokaler fram till att flytt sker sommaren 2021.

Nästa Albano-drop-in-möte: torsdag 14 november, kl. 9-11

Välkomna med frågor och funderingar!

Vänliga hälsningar
Projektledningen Albano
Fastighetsavdelningen