Det pågår en satsning på Frescatis utemiljö inom ramen för Vinnova-projektet “Restorativa arbetsplatser”. Akademiska Hus har tillsammans med Stockholms universitet analyserat förbättringsbehov och genomfört miljöförbättringar på campus, enligt en modell för återhämtande (restorativa) miljöer vid arbetsplatser. Modellen som också kallas för åtta karaktärer är ett verktyg som används för att förena stressforskning och arkitektur och för att skapa nya hälsosamma utemiljöer. Forskning visar att människor som vistas i en miljö med en variation av grönska och gröna kvaliteter mår bättre, har lättare att koncentrera sig, har bättre korttidsminne, samt visar mer empati gentemot andra. 

Vinnova-projektet leds av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp i nära samarbete med ett antal olika fastighetsägare runt om i landet. Här kan du läsa mer om Vinnova-projektet >>

 

Åtta karaktärer

På Frescati finns de åtta karaktärerna representerade i de gröna miljöerna – variationen är viktig för människans välbefinnande. Illustrationer: Hanna Pålsson.

 

Ikonbild karaktären allmänning - grönområde med picknickkorg på rutig filt

Allmänning

En grön och öppen plats som bjuder in till besök och umgänge i olika former.

 

 

 

 

 

Ikonbild för karaktären rofylldhet visar en kvinna i meditation - Lotusställning

Rofylldhet

Områden där naturens egna ljud hörs. Denna karaktär uttrycker människans behov av att kunna finna en plats som ger lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och insekter dominerar över trafik och jäktande människor. 

 

 

 

 

ikonbild karaktären artrikedom visar nårga olika blommor

Artrikedom

Här upplevs årstidernas variation i växtlighet och djurliv. Året runt finns olika tecken av mångfalden av djur och växter som lockar människor att gå en bit längre för att hitta något nytt. 

 

 

 

 

ikonbild karaktären kulturhistoria visar bild på en staty/byst av kvinna

Kulturhistoria

Platser för att uppleva spår av tidigare generationer och vår historiska arv. Fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd är stark.

 

 

 

 

Ikonbild för karaktären rymd - visar vita stjärnor på en blå bakgrund

Rymd

En annan värld utan skarpa kanter, störningar eller signaler som pockar på uppmärksamhet. Besökaren ska kunna slappna av, fundera igenom saker och ting under en promenad eller joggingtur. Det ska finnas möjlighet till reflektion och tystnad. 

 

 

 

 

ikonbild karaktären centrum/fest visar en partyhatt och flaggvimpel

Centrum/Fest

Stor plats där människor samlas för att äta eller träffa andra människor under trevliga omständigheter. Denna plats bjuder in till både planerade och spontana möten och lockar människor som vill äta en god middag, lyssna på musik eller kunna se andra människor koppla av och roa sig. 

 

 

 

Ikonbild för karaktären vildhet - visar ansikte och byst av en hjort

Vildhet

Detta handlar om en fascination inför den vilda naturen, som ser ut att vara opåverkad av människan. Här finns växter som ger intryck av att vara självsådda.

 

 

 

 

ikonbild av karattären lustgård visat ett vitt lusthus med svart tak

Lustgård

Relativt liten plats dit man går tillsammans för att umgås i liten grupp. Platsen ger trygghet/skydd och intimitet, men samtidigt gärna utblick mot omgivningen. 

 

 

 

 

Karta till gröna platser på Frescati

Tillsammans med Akademiska Hus har Fastighetsavdelningen vid Stockholms universitet tagit fram en karta med fokus på gröna platser och vår utemiljö för mer utevistelse i samband med studier, arbete, reflektion och umgänge. Kartan visar både befintliga och kommande platser på campus.

Frescati - Studera och arbeta utomhus (1965 Kb)  

 

Natursköna miljöer bidrar till positiv inlärning

Läs intervju med Cecilia Stenfors, fil. dr. i psykologi och forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som forskar om miljöfaktorers betydelse för mental och kognitiv hälsa. >>

 

Kampanj – i sociala kanaler och på Frescati universitetsområde

Under en period med start den 14 september sätter vi lite extra ljus på utemiljöerna med en kampanj. Håll utkik på campus och följ oss i sociala kanaler #utomhusmiljöer.

Illustration över frescati universitetsområde
Vilken är din favoritplats på Frescati? (Illustration: Hanna Pålsson)