Tentamensservice kommer att omfatta platsbokning, beställning och anmälan till tentamen samt organisation för rekrytering och utbildning av tentamensvärdar för alla tentamina som bokas i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

En central administration leder bl.a. till ökat nyttjande av skrivsalarna, minskat arbete vid institutionerna och en minskning av antal tentamensvakter. Central utbildning av vakter och gemensamma rutiner för t.ex. anmälan till tentamen, innebär ökad rättssäkerhet och säkerställer likabehandling. Fler studenter kommer även att ges möjlighet att tentera i ändamålsmässiga lokaler, då det bland annat parallellt med projektet planeras tentamenslokaler för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd i Södra huset, hus B plan 3.

Rekrytering av handläggare och tentamensvärdar pågår

Platsannonserna finns under lediga jobb på: www.su.se.

Läs mer om projektet: su.se/fastighetsprojekt/Central tentamensadministration
Kontaktperson: Ann-Louise Berg, projektledare: ann-louise.berg@su.se
Projektägare: Lena Lundqvist, fastighetsdirektör: lena.lundqvist@su.se