Den 26 september hölls Albano verksamhetsmöte 2. På agendan var bl.a. presentation av nuläge för service och tjänster, ekonomi samt presentation av interiör gestaltning för kontor och lärandemiljöer. Liksom vid tidigare verksamhetsmöte 1 (våren 2019) där delprojekten informerade om praktiska frågor som central tentamen, bokningsrutiner för salar, säkerhet, informationshantering/arkivering av handlingar och planerad AV-teknik så avslutades mötet med ”stationer” där deltagarna kunde ställa frågor direkt till sakkunniga. Presentationer samt filminspelning från verksamhetsmötet finns bifogat nedan.