Albano

Arbetet med det nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Det blir ett unikt campus med bl.a. studentbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö. Redan 2020 flyttar de första verksamheterna in. Många förbättringar väntar medarbetare och studenter t.ex. moderna kontor, studie- och lärandemiljöer, vilket saknas i flera befintliga lokaler. Läs mer om Albano >>

 

Central tentamensadministration

Fastighetsavdelningen inför central tentamensadministration vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna, för samordning av tentamenstillfällen i de av förvaltningen centralt administrerade skriv- och lärosalarna. Läs mer om central tentamensadministration >>

 

Framtidens lärandemiljöer

Stockholms universitet vill erbjuda de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet. För att testa och utvärdera nya miljöer som stimulerar aktivt lärande och underlätta interaktion mellan studenter och lärare genomförs projektet ”Framtidens lärandemiljöer” – Fastighetsavdelningen iordningställer platser för test av olika framtida lärandemiljöer. Läs mer om framtidens lärandemiljöer >>