Översiktskarta Frescati Hage

Både Roslagsbanans och tunnelbanans stationer heter Universitetet.