Översiktskarta Kräftriket 2020

I Kräftriket vid Roslagsvägen ner mot Brunnsviken finns Gamla Veterinärhögskolans numera K-märkta pampiga röda tegelhus från 1912. Byggnaderna har nu renoverats och här finns institutionerna för Företagsekonomi och Matematik, samt Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Kräftriket var redan under 1700-talet ett populärt utflyktsmål för stockholmarna. Sitt namn har området fått efter ett värdshus som var känt för att servera ovanligt stora kräftor.