Översiktskarta Lilla Frescati

I Lilla Frescati finns byggnaderna Botanicum på Lilla Frescativägen 5 samt Wallenberglaboratoriet på Lilla Frescativägen 7. Närliggande station både för för Roslagsbanan och tunnelbanan heter Universitetet.

Se pdf-fil nedan för tydligare beskrivning och karta över Lilla Frescati.