Konferenslokaler

Hörsalen är hjärtat i Aula Magna

Aula Magnas hörsal

Aula Magna

Stockholms universitets stora mötesanläggning, Aula Magna, är beläget i Frescati i Stockholm. Här kan du anordna allt från de riktigt stora arrangemangen till de små seminarierna, allt under ett tak i magnifika lokaler.

Andra lokaler som kan bokas vid universitetet

Utöver de konferensanläggningar som nämns ovan finns även ett flertal hörsalar, skrivsalar och grupprum i olika storlekar.

Kontakt

Konferensservice

Kontakta oss om du vill boka lokaler eller planera din konferens!

Telefon: 08-161959
E-post: konferensservice@su.se